Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2014 » Pristatyta knyga „Lietuvos žvalgyba 1918-1940“

Pristatyta knyga „Lietuvos žvalgyba 1918-1940“

Pristatyta knyga „Lietuvos žvalgyba 1918-1940“

Žemaičių „Alkos" muziejuje pristatyta šiemet išleista Arvydo Anušausko knyga „Lietuvos žvalgyba 1918-1940". Susitikime su autoriumi dalyvavo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Telšių skyriaus nariai, tremtiniai, politiniai kaliniai, savanorių atstovai, istorijos mokytojai ir moksleiviai.

Žemaičių „Alkos" muziejaus direktorė istorikė Elvyra Spudytė pristatė

dr. A.Anušauską, išvardijusi jo nuopelnus ir pasiekimus. Jis —

istorikas ir politikas. Nuo 2008 metų — Lietuvos Respublikos Seimo

narys, 2008–2012 metais — Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto

pirmininkas, parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį ir teisingumą"

pirmininkas. A. Anušauskas — scenaristas ir publicistas, tiriantis XX

a. Lietuvos istoriją, teroro, slaptųjų tarnybų veiklą, įvairiuose

Lietuvos leidiniuose išspausdinęs per šimtą straipsnių ir parašęs 29

knygas.

Naujausioje 368 puslapių knygoje „Lietuvos žvalgyba 1918-1940"

pasakojama prieš devyniasdešimt penkerius metus susikūrusios Lietuvos

žvalgybos, pergyvenusios labai įdomų ir sudėtingą laikotarpį,

istoriją. Tiriant slaptųjų tarnybų veikimą, atskleidžiama jų raida,

metodų kaita, aprašomos įdomesnės operacijos, apibūdinta Lenkijos,

Sovietų Sąjungos, Prancūzijos ir Vokietijos analogiškų tarnybų veikla

Baltijos valstybėse. Kiek buvo susekta užsienio valstybių agentų,

kovojama su kitų valstybių remiama ir finansuojama antivalstybine

veikla, kokie buvo brangiausiai mokami agentai, kaip veikė užsienio

žvalgybų rezidentūros, kaip kovota su teroristais, koks paskutiniųjų

vadovų ir jų agentų likimas bei į daugelį kitų klausimų rasite

atsakymus šioje knygoje. Istoriją papildo gausi vaizdinė medžiaga,

anksčiau neskelbtos įvairių žvalgybų agentų nuotraukos.

Istorikas A.Anušauskas knygai apie Lietuvos slaptąsias tarnybas,

žvalgybą medžiagą rinko 25 metus. Daug vertingos informacijos rado

įslaptintuose archyvuose ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje,

Vokietijoje bei Rusijoje, — tose šalyse, kurių šnipus lietuviai

kontržvalgybininkai gaudė savo tėvynėje.

Jis paminėjo kai kurių pavardes ir jų ardomąją veiklą. Lietuvoje

kontržvalgyba sulaikė atsitiktinai mūsų šalyje atsidūrusį Šveicarijos

socialistą Fritzą Platteną, kuris 1917-aisiais padėjo bolševikų vadui

Vladimirui Leninui grįžti į Rusiją ir čia sukelti revoliuciją. Be

komunistinės Rusijos, didelis galvos skausmas Lietuvos saugumui buvo

Lenkijos, užgrobusios Vilniaus kraštą, šnipai ir jų ardomoji veikla.

Ji tapo ypač įnirtinga 1927-siais, kai Lenkijai prijautęs

socialdemokratas Jeronimas Plečkaitis Tauragėje sukėlė maištą prieš

tautininkų valdžią. Jis pabėgo į Lenkiją. A.Anušauskas pateikė

duomenis, liudijančius, jog Maskvai tarnavęs LKP vadas Antanas

Sniečkus gaudavo per mėnesį apie 21 tūkstantį litų. Tokia suma skirta

ne vien jam asmeniškai, bet visai ardomajai, priešvalstybinei veiklai

finansuoti. Pavojingas Lietuvos žvalgybos agentų darbas buvo

atlyginamas 400-600 litų per mėnesį. Skaičiuojant dabartiniu lito

kursu, reikėtų pridėti vieną nulį (4-6 tūkst.Lt).

Seimo narys,

istorikas A.Anušauskas, Telšiuose pristatydamas savo knygą ir

atskleisdamas slaptąją šnipinėjimo istoriją Lietuvoje, įžvelgė

stebėtinus panašumus su šiomis dienomis. Pasirodo, kad dabar Kremlius

naudojasi senais stalininės Rusijos ir nacių Vokietijos metodais.

Telšiškiai istorikui pateikė įvairių klausimų, į kuriuos jis mielai

atsakė, bet neišvengė ir incidento. Jį sukėlė Lietuvos kariuomenės

kūrėjų-savanorių sąjungos Telšių apskrities skyriaus, įsteigto 1999

metų pavasarį, tuometis pirmininkas Rimgaudas Masiulionis.

„Neprisimenu, ar Tu buvai savanoriu",— nemandagiai kreipęsis į svečią,

jis priekaištavo knygos autoriui dėl kai kurių jo pateiktų faktų bei

veiklos. Pasipiktinę telšiškiai bei pats A.Anušauskas, liepė

R.Masiulioniui skaityti knygas, o atėjus į renginį sėdėti ir

klausytis. Kai telšiškis nenutilęs toliau įžeidinėjo, tuomet svečias

jo paprašė palikti salę ir netrukdyti kitiems žmonėms.

Telšiškiai mielai įsigijo knygą ir rikiavosi eilutėje prie

A.Anušausko, norėdami gauti autoriaus autografą. Knygos pristatymą

suorganizavusi Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos

direktorė Virginija Černiauskienė pažadėjo ateityje pakviesti knygų

mylėtojus į susitikimus ir su kitais žymiais autoriais.

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje