Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2014 » VALANDA SU JUOZU TUMU – VAIŽGANTU VARNIUOSE

VALANDA SU JUOZU TUMU – VAIŽGANTU VARNIUOSE

VALANDA  SU  JUOZU TUMU – VAIŽGANTU  VARNIUOSE

Spalio 23 dienos popietę VĮ „Telšių RPTMC" bibliotekos skaitykloje įvyko lietuvių kalbos ir literatūros atvira pamoka – konferencija ( Mokyt. N. Ereminienė ) skirta Juozo Tumo – Vaižganto gimimo 145 – sioms metinėms paminėti.

Renginį organizavo Telšių rajono K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių filialo bibliotekininkės V. Krenciuvienė ir Z. Macienė bei šios gražios akcijos šeimininkė – bibliotekos vedėja D. Skrodenienė.

Subtiliai ir emocingai J. Tumo – Vaižganto gyvenimo keliais ir takeliais pavedžiojo Varnių M. Valančiaus gimnazijos nusipelniusi mokytoja Vlada Vengrienė , pabrėždama, jog rašytojas buvo ne tik taurios sielos kunigas – paprastų žmonių dvasios ganytojas, bet ir aktyvus visuomenės politinis veikėjas , lietuvių literatūros kritikas, pedagogas bei spaudos darbuotojas , knygnešystės puoselėtojas, Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungos signataras , pirmasis jos pirmininkas. J.Tumo – Vaižganto pėdsakai užtinkami ir Varniuose ( Pasakojimai apie Vincentą Juzumą). 1927 metais J.Tumas – Vaižgantas dalyvavo atidengiant paminklą Vyskupui M.Valančiui Varniuose ir jį pašventino.

Mokytoja V.Vengrienė pacitavo rašytojo J Paukštelio knygos „Dažnai atsimenu juos" eilutes, kuriose ,tarsi rekviem, skamba: „Mirė Vaižgantas ir Lietuvoje pasidarė tamsiau". Tai - pats nuoširdžiausias kolegos įvertinimas ir pagarba žymiam Lietuvių tautos patriotui ir humanistui, daugelio nuostabių lietuviškų kūrinių autoriui ir visuomenės veikėjui.

Literatų būrelio „Lyra" narė mokytoja Gendvika Čiužienė susirinkusiems pristatė J. Tumo – Vaižganto apysaką „Nebylys" ,kurią prilygino „muilo operai" , tik su lietuviškaisiais siužeto vingiais. Minėta apysaka yra aukštai vertinama tarp svarbiausių rašytojo kūrinių „Dėdės ir dėdienės" , epopėjos „Pragiedruliai" bei kitų.Pasak pranešėjos, J.Tumo – Vaižganto apysaka „Nebylys" yra savotiška paralelė ar aliuzija į kunigo meilės „romaną", kuris taip romantiškai ir jausmingai nušviečiamas V.Mykolaičio - Putino „Altorių šešėlyje", nepaisant to, kad J.Tumas - Vaižgantas meilės potyrį aprašo, tarsi stebėdamas iš šalies...

Renginys praėjo dalykiškoje ir šiltoje aplinkoje.Visiems kilo noras dar ir dar kartą pasiimti į rankas taip nuostabius rašytojo kūrinius, skaitant juos prisiliesti prie nepakartojamai svarbios mūsų tautos praeities.

Varnių literatų būrelio „Lyra" pirmininkas –

Stanislovas GENUTIS.

Nuotraukoje:

Mokytoja V.Vengrienė skaitytojų konferencijoje paskoja apie J.Tumą – Vaižgantą.

 
Savanoris bibliotekoje