Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2014 » Į tolumas vieškelis bėga

Į tolumas vieškelis bėga

Bibliotekininkė Z. Macienė pradeda literatūrinę popietę ,, Į tolumas vieškelis bėga'

Tokiu pavadinimu gruodžio 12 dieną Varniuose įvyko literatūriniai skaitymai Salomėjos Neries 110 – sioms gimimo metinėms paminėti. Renginį organizavo Telšių rajono K.Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių filialo darbuotojos Vida Krenciuvienė ir Zita Macienė drauge su literatų būrelio „Lyra" aktyviausiais literatais ,poezijos gerbėjais, mylimos poetės palikimo puoselėtojais.

Renginio vedėja Zita Macienė skaito S.Neries jaunystės dienų gražiausią eilėraštį „Akmenėlis turi kietą širdį", kuriame - „Į tolumas vieškelis bėga", o juo, tarsi upelis liejasi tylios ir svajingos dainos "Jaunystė" ir „Grįšiu"(Pritariant akordeonui atlieka Valerija Vasiliauskienė ir Česlovas Liaugminas).

Poetės audringą ir tragišką gyvenimo ir nepakartojamo talento kūrybos kelią nušvietė Varnių M. Valančiaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vlada Vengrienė. Pranešėja kūrybiškai atskleidė poetės egzistencines, kūrybines bei visuomeninės veiklos peripetijas, atverdama konkrečiausias ir kategoriškiausias šių dienų rašytojų ( V.Daujotytės, A.Marčėno ir kt.) bei literatūrologų mintis apie tragišką genialiosios poetės likimą ir kūrybinį palikimą, apie prievartinį sovietinių dekanozovų „paskatintą" žingsnį „kairėn" , apie Salomėjos atgailą dėl to ,kas nutiko prieš jos valią ir sąžinę.

Šią liūdną potekstę nutraukia V. Vasiliauskienės skaitomas S. Neries eilėraštis „Kai manęs nebus" . Gyvenimo džiaugsmas ir poetės kredo nuskamba eilėraštyje „Gyvenimo giesmė" ( Skaitovas - A. Brunis) .

Rūta Bitarienė atvertė nerūpestingos jaunystės pirmąjį poetės rinkinį „Ankstų rytą" ir perskaitė eilėraštį „ Pavasario svaigulys" , čia pat paviešino savo vyro - šviesios atminties - Siksto Bitario prieš 40 metų parašytą eilėraštį „Tu diemedžiu žydėsi".

Emocingai ir išraiškingai nuskambėjo poetės eilėraščiai „ Rudenio saulė „ (V.Krenciuvienė) ir „ Pušys" (A.Jonikaitė).

Savo mėgstamiausius S.Neries eilėraščius „Vėjas", „Ar žiburėlis lauks?" ir „Ar tu mane šauki ,Nemunėli?" publikai pristatė Gendvika Čiužienė.

Ir kaip gi nepasidžiaugti nacionaline mūsų pasaka tapusia „Eglė žalčių karalienė"?!...Ištrauką iš šio kūrinio „Kur namučiai namai?" padeklamavo Elena Gedminienė.

Finaliniu gražaus renginio akordu nuskambėjo S.Neries eilėraštis „Donelaitis" ( Skaitovas - S.Genutis).Tai buvo ir reikšmingiausi žodžiai užbaigiant Kristijonui Donelaičiui skirtus metus.

Po renginio, arbatvakario metu, ilgai skambėjo dainos, liejosi prisiminimai apie poetę Salomėją Nerį, su kurios eilėraščiais tapatinama mūsų jaunystė ir pirmoji meilė, su mūsų paguoda sunkiomis akimirkomis ir su mūsų paieškomis įkvėpimo rimties ir susikaupimo gyvenimo iššūkiams valandą.

Stanislovas GENUTIS,

Varnių literatų būrelio „Lyra" pirmininkas.

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje