Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2015 » VARNIŲ LITERATAI: „POEZIJA MANO GYVENIME"

VARNIŲ LITERATAI: „POEZIJA MANO GYVENIME"

Varnių literatai popietėje `Poezija mano gyvenime`

Vasario 26 dieną, pavasarėjančios saulės nutviekstoje, jaukiai renovuotoje Varnių miesto bibliotekoje įvyko Varnių literatų būrelio „Lyra" popietė. Romantiškai ir dalykiškai nusiteikę literatai – tikri poezijos sirgaliai aptarė respublikos metų knygos rinkimų rezultatus (Pranešėja – Vida Krenciuvienė). Jie sutapo su šalies knygos mylėtojų lūkesčiais – geriausia metų knyga vienbalsiai pripažinta Vytauto Stankaus „Iš veidrodžio, už".

Prabilusi „Iš veidrodžio, už", Gendvika Čiužienė dar kartą priminė rašytojo V.Stankaus plunksnos vingrybes, paskaitė subtiliausias knygos puslapių pastraipas.

Elena Gedminienė, ką tik pasveikinta garbingo jubiliejaus proga, pabrėždama didelę meilę poezijai, skaitė Justino Marcinkevičiaus eilėraščius apie poeto gimtinę, tėvus ir šeimą.

Nenuilstanti mūsų būrelio kuratorė ir patarėja M.Valančiaus gimnazijos lietuvių literatūros mokytoja Vlada Vengrienė suteikė gražią progą prisiminti filosofinius Sigito Gedos apmąstymus apie Lietuvos krašto ir lietuvio sielos grožį.

Literatė Valerija Vasiliauskienė gėrėjosi Maironio meile Tėvynei, o Rūta Bitarienė savo eilėse švelniai prisiminė savo gimtinę.

Kaimo rašytojas Virginijus Bielskis literatams pasiūlė gražiausias eiles apie tėviškę ir motiną.

Bibliotekos darbuotoja Zita Macienė prabilo savos kūrybos eilėmis ,, Bėgantis laikas''.

Karštais plojimais buvo sutikti „Lyros" naujokių Adelės Jonikaitės pasirinktos eilės ,,Laiškas nuo pavasario'' ir Danutės Viskantaitės emocingai parašyti eilėraščiai .

Popietėje buvo aptarti literatų nuveikti darbai praėjusiais metais, numatytos priemonės šiems „Etnografinių regionų metams", organizuojant „Anykščių šilelio" autoriaus poeto Antano Baranausko paminėjimą bei „Poezijos pavasario – 2015" sutiktuves.

Stanislovas GENUTIS - Varnių literatų būrelio „Lyra" pirmininkas .

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje