Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2015 » Konferencija, skirta Antano Baranausko 180 - osioms gimimo metinėms

Konferencija, skirta Antano Baranausko 180 - osioms gimimo metinėms

Konferencija, skirta Antano Baranausko 180 - osioms gimimo metinėms

Giedu dainelę, savo giesmelę
Apie rūpesčius, vargelius.
Lietuvos krašto, ne kaip iš rašto,
Giedu senųjų žodelius.

Tokias žodžiais saulėtą balandžio 10 dienos rytą Kaunatavos kultūros namuose prasidėjo konferencija, skirta Antano Baranausko 180 - osioms gimimo metinėms. Tai ne visai įprasta konferenciją, nes pranešimus jai skaitė moksleiviai šitaip laikydami lietuvių kalbos Pagrindinio ugdymo žinių patikrinimo dalį žodžiu. Tokią idėją pasiūlė Kaunatavos pagr. m-los lietuvių kalbos mokytoją Daiva Brazauskienė, o jai talkino visas mokyklos kolektyvas, Kaunatavos biblioteka bei kolegos iš aplinkinių mokyklų.

Konferenciją pradėjo Mantas Minkevičius pristatydamas temą „A. Baranausko gyvenimo ir kūrybos apžvalga". Panaudodamas skaidres jis nuosekliai papasakojo apie A. Baranausko gyvenimo kelią, jo ieškojimus, užsispyrimą, nuoseklų tikslo siekimą.

Gerda Selickaitė su užsidegimu pasakojo apie romantiškiausią poeto gyvenimo etapą - jo gražią, trapią ir tragišką draugystę su lietuvių pirmąja poete moterim Karolina Praniauskaite. Kaip būdami artimų sielų padėjo vienas kitam ieškoti kūrybinio kelio, palaikė vienas kitą ir įkvėpė. Ji teigė, kad Karolina, nors ir būdama be galo trapi ir jauna, ir buvo ta mūza, paskatinusi parašyti tokią jautrią poemą „Anykščių šilelis". Apie poemą

plačiau pasakojo ir Marijonas Vozgirdas. Jis pranešime „Anykščių šilelis" – paminklas gimtajai kalbai ir gamtai" teigė, kad tai kūrinys - himnas ne tik gamtai, bet ir visai lietuvių kalbai.

Kad Antanas Baranauskas daugialypė asmenybė ir viską daręs sąžiningai ir kruopščiai išdėstė Aistė Grybauskaitė savo pranešime „Vyskupas A. Baranauskas". Ir nors Seinuose vyskupavęs tik penketą metų, sugebėjo įsirėžti į atmintį savo darbais ir ten minimas iki pat šiol. Čia jis ir palaidotas.

„A. Baranauskas – matematikas, kalbininkas, vertėjas" pranešimo temą pasirinko mokinė Gabrielė Memgaudaitė. Ji pasakojo, kaip laikantis disciplinos, nenuolaidžiaujant ir dirbant kryptingai, galima pasiekti didelių laimėjimų netkeliose visiškai rodos tarp savęs nesusijusiose srityse.

Konferenciją užbaigė Lukas Strigūnas tema „A. Baranausko atminimo įamžinimas". Jis pademonstravo skaidrėse paminklus, mokyklas, pavadintas A. Baranausko vardu, plačiau apsistodamas ties memorialiniu muziejumi poeto gimtinėje, kur yra nemažai daiktų, kuriuos naudojo ir lietė iškilus Lietuvos poetas.

Ištraukas iš A. Baranausko dienoraščio perskaitė Upynos pagr. mokyklos 10 kl. mokinės Gerda Vasiliauskaitė ir Lida Arlickaitė, leisdamos visiems susirinkusiems pajusti A. Baranausko rašymo stilių, dienos išgyvenimus, mintis, dar labiau priartindamos prie praeito šimtmečio darnos pajautimo.

Nors Antanas Baranauskas praeitos epochos kūrėjas, konferencijos metu klausantis pranešimų, paaiškėjo, kad jo siekiai, problemų sprendimai, ieškojimai tebėra aktualūs ir šiuolaikiniam jaunimui. Tai pasakė ir svečias kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Jis siūlė jaunajai kartai laikyti poetą pavyzdžiu savo gyvenimo kelyje, mokytis iš jo kryptingai siekti tikslo, mokytis teisingai ir prasmingai praleisti gyvenimo metus.

Konferencija, paįvairinta muzikiniais kūriniais, kuriuos atliko Žygimantas Mažonas ir Dominykas Laurinavičius, rodos prabėgo nepastebėtai. Brandžius paranešimus ir egzamino sudėtingesnę formą - konferenciją pasirinkusius moksleivius ir jų lietuvių kalbos mokytoją Daivą Brazauskienę sveikino ir gyrė Telšių r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistė, Kaunatavos pagr. m-los kuratorė Irena Daubarienė. Ji pasidžiaugė, kad konferencija buvo tokia įdomi, produktyvi ir informatyvi, kvietė niekada nesirinkti lengviausio kelio. rodyti pavyzdį ir kitiems bendraamžiams. Pasidžiaugė Antano Baranausko nupieštu portretu ir iliustracijų paroda, kurią paruošė moksleiviai kartu su dailės ir technologijų mokytoja Regina Rezgiene. Konferencija baigta ta pačia ,, Giedu dainelę, savo giesmelę", bet dabar giedojo visi, nes organizatoriai pasistengė visiems dalyviams ją įrašyti į išdalytas programėles.

 
Savanoris bibliotekoje