Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2015 » MAS ŽEMAITE NU VARNIŪ

MAS ŽEMAITE NU VARNIŪ

 Literatūrinės popietės renginys Nacionalinės bibliotekų savaitės proga Varnių bibliotekoje.

Penkioliktąjį kartą Lietuvoje rengiama Nacionalinė bibliotekų savaitė (2015.04.23 – 29 d. d.) Varniuose prasidėjo balandžio 23 dieną literatūrine popiete , pavadinta „Mes žemaite nu Varniū".

Renginį pristačiusi, Varnių miesto bibliotekos vedėja Vida Krenciuvienė pastebėjo, jog „būtent šiandien 12. 00 val. prasideda Nacionalinė bibliotekų savaitė devizu: „Biblioteka : informacija ir žinios – kiekvienam", o mes varniškiai , pažymėdami Etnologinių regionų metus, skaitysime savo – Žemaitijos krašto rašytojų ir poetų, Varnių „Lyros „ būrelio literatų kūrybos perliukus gimtąja žemaičių tarme", startiniu popietės ženklu pasirinkusi varniškės Indrės Pabijanavičiutės (Telšių Žemaitės gimnazija) moksleivės, jaunųjų literatų konkurso „Septintoji kalva" nugalėtojos eilėraštį „Žemaitėji gyvena, gyven ė gyvens mona plakončio širdelė".

Linksma gaidele savo pasisakymą pradėjo M. Valančiaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vlada Vengrienė , vaizdžiu anekdotu „Apie aitvarą, aukštaitį, suvalkietį, dzūką ir žemaitį", pailiustruodama žmonių charakterių ryšį su gimtąja tarme. Mokytoja priminė, jog pirmą kartą lietuvių kalbos tarmes (dialektus) suklasifikavo poetas A. Baranauskas, besimokydamas Varnių kunigų seminarijoje. Ne mažiau šmaikštūs buvo Vlados skaitiniai iš humoristinių V. Braziūno eiliuotos kūrybos posmų pasvalietiška tarme. Pati kilusi nuo Svalios, to krašto įdomiu dialektu, popietės pašnekovė baigė poeto pokštu :"Pirms bova ols, po ta – žods" (Pirmas buvo alus, po to – žodis)...

Gimtojo krašto grožis, pagarba gamtai ir meilė Tėvynei suskambo Valerijos Vasiliauskienės pristatytame buvusio varniškio V.Noreikos nostalgiškame eilėraštyje „Nasididžiūkit, aplonkyt mus atvažiūkit".

Regina Sarcevičienė iš naujo surado A.P. Bagdono „Žemaitėji", o Elena Gedminienė - P. Stadnickio „Lapielis".

Nežinomo autoriaus linksmą „Pavasarį" padeklamavusi Julija Gumuliauskienė, susirinkusiųjų emocijas aitrino žemaitiškomis satyrinėmis poringėmis bei anekdotais.

Senolių bendruomenės narė, buvusi mokytoja Danutė Drukteinienė ( zanavykė nuo Šakių), daugiau kaip 50 metų pragyvenusi Varniuose ir, anot jos, gražesnio krašto nesuradusi , nors ir neišmokusi žemaitiškai kalbėti, esanti ištikima Žemaičių kraštui, perskaičiusi visas apie Žemaitiją knygas, pažįstanti visus rašytojus ir poetus, neišvengė prisiminimų apie gimtuosius Sintautus, Šešupę bei derlingą gimtąją žemę ir turtingą Lietuvai brangiais žmonėmis. Pašnekovė su širdgėla prisiminė anoje pusėje Nemuno buvusią nuostabią Rytprūsių žemę su puošniais europietiškais miestais ir miesteliais, kurių lietuviškus pavadinimus pakeitė rusiški, nesiderinantys nei su krašto ypatumais, nei su istoriniu paveldu...Bet visa tai palikime istorijai...

Ir aš, - šių eilučių autorius, - privalėjau pristatyti savo žemaitiškus eilėraščius „Žemaitėškas interbiedas" ir „Papūneli pasageli" iš knygos „Rugsėjo mintys", ką ir atlikau su malonumu.

Užstalėje, prie kavos ir arbatos Jurginių šventę priminė E. Gedminienė, perskaitydama legendą apie Šv.Jurgį, o Janina Jusevičienė sukalbėjo sentimentalią maldelę „Angelui sargui".

Nacionalinės bibliotekų savaitės proga VŠĮ Telšių RPMC dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo specialybės moksleiviai surengė rankdarbių parodą, kuri maloniai papuošė mūsų literatūrinę popietę.

Aptarę nuveiktus ir būsimus darbelius , skirtus Etnografinių regionų metams, pastebėjome, jog šiais metai svarbu tinkamai pažymėti „Anykščių šilelio" autoriaus 180 – tąsias metines ir aktyviai sudalyvauti M.K. Oginskio metų renginiuose.

Tai pat pastebėjome, jog mūsų miesto biblioteka, jos darbuotojos V.Krenciuvienė ir Zita Macienė , atlieka garbingą misiją šviečiant ir informuojant varniškius – pagyvenusius ir jaunimą – organizuojant viešus renginius, knygų pristatymus bei kompiuterinį internetinį mokymą.

Varnių literatų būrelio „Lyra" pirmininkas Stanislovas GENUTIS.

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje