Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2015 » 180 AKIMIRKŲ SU ANTANU BARANAUSKU

180 AKIMIRKŲ SU ANTANU BARANAUSKU

Antanui Baranauskui - 180. Renginys Varnių seniūnijoje.

Gražiais renginiais vainikuota greitai prabėgo Lietuvos Nacionalinė bibliotekų savaitė balandžio 23 – 29 dienomis. Savaitė prasidėjo miesto bibliotekoje literatūriniu skaitymu „Mas žemaite nu Varniu". Tai buvo dalis edukacinės programos, skirtos Etnografniams regionų metams pažymėti. Kūrybinėje aplinkoje „Lyros" būrelio literatai ir jiems prijaučiantys poezijos gerbėjai skaitė savo eiles, parašytas žemaitiškai.

O štai, balandžio 28 dieną Varnių seniūnijos aktų salėje įvyko baigiamasis „Savaitės" akordas – literatūrinė – muzikinė popietė „180 akimirkų su Antanu Baranausku", skirta mylimo „Anykščių šilelio „ autoriaus – poeto 180 – tosioms gimimo metinėms atminti.

Scenoje suskamba poeto žodžiais, lietuvių liaudies daina tapusi, „Giedu dainelę", atliekama Senolių bendruomenės vokalinio ansamblio „Sidabrinė gija" ( Vadovas – Č.Liaugminas).

Neapsakomai turininga poeto , tautos dvasinio ganytojo ir kovotojo gyvenimo istorija scenoje emocingai nuskambėjo literatūrinėje - muzikinėje kompozicijoje „Davei garbingą vardą man poeto..."( Scenarijaus autorė - V. Vengrienė ).

Ypatingo auditorijos dėmesio susilaukė Vlados Vengrienės, Gendvikos Čiužienės ir Elenos Gedminienės skaitomos eilutės iš pradedančio poeto , o vėliau - kunigo „Dienoraščio", kuriame atsispindi patys žmogiškiausi ir patys tyriausi draugystės su jauna Žemaičių poete Karolina Praniauskaite. Tai ji savo eiliuotais laiškais pradedantį rašytoją paskatino rašyti ne lenkų , bet lietuvių kalba, suskambusia neapsakomu grožiu visame plačiajame pasaulyje...Tad neatsitiktinai mūsų miesto biblioteka pavadinta Karolinos Praniauskaitės vardu.

Literatūrinės kompozicijos muzikinį foną sukūrė M. Valančiaus gimnazijos moksleivė Gabija Kasmauskytė , fleita atlikusi M. K. Čiurlionio kūrinius. Muzikantės Gabijos bendraklasiai , vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Nijolės Vaišnorienės , atliko sceninę kompoziciją „Jaunystės polėkio vedamas"...Eiliuotu žodžiu ir folkloriniais šokiais moksleiviai pademonstravo poeto Antano Baranausko meilę savo Tėvynei, gimtajam kraštui, gamtai ir jį supantiems žmonėms ( „Kelionė Peterburkan").

Lyriškomis A. Baranausko poemos „Anykščių šilelis" eilutėmis renginio vadovė Regina Sarcevičienė užbaigia gražią ir turiningą varniškių sueigą.

Popietės šeimininkės – bibliotekos darbuotojos Vida Krenciuvienė ir Zita Macienė rožėmis apdovanoja svarbiausius renginio organizatorius, dėkoja visiems už aktyvų dalyvavimą, KJC dailininkei Giedrei Žeimytei už scenos meninį apipavidalinimą , pakviečia visus prie arbatos puodelio.

Stanislovas GENUTIS –

Varnių literatų būrelio „Lyra" pirmininkas.

Autor. nuotraukose – A.Baranausko 180 – tųjų gimimo metinių paminėjimas Varnių seniūnijos aktų salėje.

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje