Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2015 » Iš Telšių krašto kilusios asmenybės – naujausios Lietuvos istorijos studijoje

Iš Telšių krašto kilusios asmenybės – naujausios Lietuvos istorijos studijoje

Iš Telšių krašto kilusios asmenybės – naujausios Lietuvos istorijos studijoje

„Istoriją kuria žmonės", – tokiu šūkiu besivadovaujanti leidykla Leidybos idėjų centras pavasarį išleido solidžią ir išliekamąją vertę turinčią dvitomę knygą „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai". Knygos leidėjai apibendrino per 25-erius Nepriklausomybės metus nueitą kelią ir surinko 2272 Lietuvą kūrusių, kuriančių, jos vardą garsinančių ir pasaulyje pripažintų asmenybių biografijas. Iš daugiau nei dviejų tūkstančių mokslininkų, menininkų, sportininkų, politikų, pareigūnų, visuomenės ir išeivijos veikėjų, pedagogų, medikų, verslininkų ir kitų įvairiausių sričių atstovų 53 galima vadinti Telšių krašto šviesuoliais. Antrajame leidinio tome galima rasti tokių iš Telšių krašto kilusių, ne vienerius savo gyvenimo metus šiam kraštui ir Lietuvai paskyrusių ar čia besidarbavusių asmenybių biografijas: dirigento Jono Dainiaus Aleksos, kompozitoriaus, dirigento Jurgio Gaižausko, dailininko Vytauto Valiaus, filantropės Almos Adamkienės, Telšių vyskupo Jono Borutos, parolimpinių žaidynių, Europos ir pasaulio neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionės Aldonos Grigaliūnienės, tekstilininkės Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės, dailininko, VDA Telšių fakulteto profesoriaus Romualdo Inčirausko, rašytojo Stasio Kašausko, pulkininko Gedimino Macijausko, signataro Liudviko Simučio, profesoriaus, ekonomikos mokslų daktaro Aleksandro Vasiliausko ir kitų.

Leidinys nuo kitų biografinių žinynų skiriasi tuo, kad greta sausų enciklopedinių faktų pateikiami individualūs ir įdomūs bemaž kiekvienos asmenybės atsakymai į leidėjų užduotus klausimus, kokius savo pasiekimus asmuo vertina labiausiai ir kokie Lietuvos pasiekimai per šiuos 25-erius metus jam atrodo didžiausi ir svarbiausi. Šiuos atsakymus papildo asmenybių pasakojimai apie šeimą, laisvalaikį, o biografijų pradžioje pateikiami savotiški žodžio „asmenybė" apibrėžimai – šį sudėtingą klausimą knygos herojams uždavę leidėjai džiaugiasi gavę įvairiausių atsakymų.

„Asmenybė – tai laisvas žmogus, turintis stuburą ir galintis įveikti save bet kokiomis aplinkybėmis, jei to iš tikrųjų reikia. Nuveiktų darbų dydis čia nėra svarbiausia. Tik Asmenybė gali ridenti Sizifo akmenį ir nesiskųsti. Lietuvoje tokių dauguma", – mano Telšiuose gimęs ir Telšių Žemaitės gimnaziją baigęs rašytojas, žurnalo „Metai" vyriausiasis redaktorius Danielius Mušinskas. 1999 m. jam įteikta literatūrinė „Varpų" premija, 2007 m. – Vyriausybės kultūros ir meno premija, už novelių rinkinį „Kalno saugotojas" – Juozo Paukštelio premija, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija, ši knyga išrinkta geriausia 2006 m. prozos knyga, 2012 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai" medaliu, 2012 m. įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Bronio Savukyno premija už ilgametį kultūros puoselėjimą ir nuopelnus kultūrinės leidybos baruose. „Didelių pasiekimų niekada nesivaikiau, manau, kad svarbiausia, anot R. M. Rilkės, – ištverti. Už tai, ką pasiekiau, esu dėkingas tėvams, broliams, žmonai, vaikams ir daugeliui kolegų rašytojų", – knygoje pasakoja rašytojas.

Janapolėje, Telšių rajone, gimusi ir Janapolės pagrindinę mokyklą baigusi žemaičių muziejaus „Alka" direktorė, Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto lektorė Elvyra Spudytė taip pat bando apibrėžti žodį „asmenybė": „Asmenybė turi pasižymėti darbštumu, sąžiningumu, objektyvumu, turėti tikslą ir jo siekti, laikytis duoto žodžio ir būti tolerantiška. Tikra Asmenybė turi nuveikti konkrečius darbus, turinčius išliekamąją vertę – parašyti knygą, įgyvendinti projektą." Muziejininkė sudarė ir išleido 2008, 2013, 2014 ir 2015 m. sieninius kalendorius, skirtus žemaičių skulptūrai propaguoti, 2010 m. įgyvendino projektą „Amžių vertybės", sukūrė 5 skaitmeninius vaizdo diskus, kuriuose įamžinti senieji žemaičių meistrai, tradicijų tęsėjai. 2008 m. Lietuvos muziejų asociacija E. Spudytei suteikė metų muziejininko vardą.

Dar vienas Telšių krašto šviesuolis – iš Tryškių kilęs ir Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnaziją baigęs VšĮ Karių teisių gynimo centro Vakarų zonos direktorius ir Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos Leilėnų seniūnaitis Alvydas Jokšas. 1991–1995 m. jis ėjo Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Šiaulių rinktinės Telšių savanorių 652 kuopos vado pareigas, 1995–1999 m. – Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Telšių rinktinės 101 bataliono vado pareigas, 1999–2005 m. buvo Lietuvos kariuomenės vyriausiuoju kariuomenės puskarininkiu, 2005–2006 m. – Lietuvos kariuomenės Tiesioginės paramos logistikos bataliono vado padėjėju teisės klausimais, o nuo 2006 m. yra atsargoje. „Reikšmingiausias mano gyvenimo įvykis – tai užimtos vyriausiojo kariuomenės puskarininkio pareigos ir darbas su kariuomenės vadu generolu Jonu Kronkaičiu", – paklaustas, kokius savo darbus galėtų išskirti kaip svarbiausius, atsako A. Jokšas.

Ne mažiau svarbus nei biografijų žinynas yra ir pirmasis šio leidinio tomas. Jame pateikiamos 37 autorinės apžvalgos, kuriose mokslininkai, buvę Vyriausybės kabinetų nariai, dalyvavę daugelyje reformų, žurnalistai, pakalbinę daugelį kompetentingų specialistų, ir kiti ekspertai apibendrino per 25-erius metus Lietuvos nueitą kelią. Tai unikalūs straipsniai, kuriuose pirmą kartą apibendrinama naujoji Lietuvos istorija. Nors, atrodo, kalbama apie neseną laiką, tačiau apžvalgose gausu faktų, kuriuos jau esame primiršę ar nežinojome, čia gausu pavardžių ir istorinių, anksčiau niekur nepublikuotų nuotraukų. Greta įvairių sričių apžvalgų pateikiami ir valstybės institucijų, ministerijų bei didžiausių, seniausių, reikšmingiausių šaliai verslo įmonių pristatymai, kuriuose pasakojama šių įstaigų istorija, minimi svarbiausi čia veikę ar tebeveikiantys asmenys ir jų indėlis į Lietuvos pažangą.

„Valstybių istoriją rašo ne kokia nors nežinoma jėga, ne bevardė liaudis, o konkretūs žmonės. Ir tai, kas per dvidešimt penkerius metus buvo sukurta, iškovota, išmokta ar suvokta, padaryta konkrečių asmenybių. <...> Taip suprantu ir šios knygos paskirtį – kaip dokumento, kuriame užrašyti mūsų istorijos kūrėjų vardai", – specialiai knygai „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai" rašo Prezidentas Valdas Adamkus.

Apie jau nueitą Nepriklausomybės kelią žodžius šiai knygai tai pat parašė Prezidentė D. Grybauskaitė ir Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. V. Landsbergis, cituojama istorinė Prezidento A. M. Brazausko inauguracinė kalba. „Šiandien galime didžiuotis tuo, kad sėkmingai išlaikėme savarankiškumo egzaminą ir nuveikėme daug prasmingų darbų. Esame laisvi, stiprūs ir gerbiami tarptautinės demokratinės bendruomenės nariai, priklausome Europos Sąjungos šalių šeimai, mus saugo NATO", – šio laikotarpio pasiekimus apibendrina Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Leidėjai rudenį išleis ir specialią anglišką šios knygos versiją, kuri taps puikiai valstybę pasauliui pristatančiu leidiniu. Be to, verslui aktualiausios ir Lietuvą kaip pažangios ekonomikos šalį pristatančios apžvalgos spausdinamos ir neseniai išleistame, bet po pasaulį jau keliaujančiame žurnale anglų kalba „Lithuanian Business Review".

Daugiau apie knygą http://www.leidybosidejos.lt/leidiniai/apie.php?leid=4

Vaiva Markevičiūtė
Kalbos redaktorė, VšĮ Leidybos idėjų centras

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje