Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2015 » GIMTINĖS GROŽIO APŽAVĖTA

GIMTINĖS GROŽIO APŽAVĖTA

GIMTINĖS GROŽIO APŽAVĖTA

Beveik visą praėjusią vasarą ir šį gražų rudenį nenutrūkstančia galerija Varnių miesto bibliotekoje ant molbertų puikuojasi varniškių dailininkų nutapyti paveikslai, matomiausioje vietoje akį traukia smulkių juvelyrinių rankdarbių ekspozicija.

Garbingoje vietoje eilės sulaukė ir Telšių K. Praniauskaitės bibliotekos Varnių filialo darbuotojos Zitos Macienės - „auksinių rankų" meistrės ilgai mintyse ir širdyje išnešioti tapybos ir juvelyrikos darbeliai.

„Atokvėpio minutės" pavadintoje parodoje vietą surado tik patys geidžiamiausi iš gausybės Zitos paveikslų arsenalo, kaip antai: „Gimtasis sodžius žiemą", „Žirgai naktigonėje", „Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia" ir visa plejada natiurmortų, atspindinčių Žemaitijos krašto darželių etnografinius gėlynų bruožus.

Polėkį ir peną kūrybai Zita surado dar vaikystėje, bėgiodama gėlėtomis Minijos pakrantėmis, kurios ryškia pasagėle apjuosia Paplinijos piliakalnį ir visą Žarėnų miestelį, apsuptą net penkių ežerėlių, o gal tas Paplinijo papėdėje trykštančio šaltinėlio „gyvybės vanduo", kuriuo rieškučiomis semdama gaivinosi kasdien grįždama namo iš mokyklos?...

Gimė ir augo Zita kalvelėmis „apmėtytame" Girkantiškės dvarelyje, kuriame alasą kėlė ne tik jos – Žukauskų šeimos - dešimties vaikelių „padūkėliai", bet ir dar aštuonių gyventojų „kodėlčiukai". Nebuvo liūdna augti nei vasarą, nei žiemą.

Baigusi Telšių kultūros mokyklą, Zita įsigijo bibliotekininkės specialybę ir pradėjo dirbti Telšių viešojoje bibliotekoje, vėliau - Janapolėje.

Likimo ranka pažėrė ir nemažą saują druskos, kurios skonį teko paragauti dirbant nelengvus darbus Anglijoje. Grįžusi iš emigracijos, užsienyje uždirbtus pinigėlius Zita sumąstė investuoti į nuosavo namelio renovaciją Varniuose. Šią mintį drąsino kažkada baigti statybininko – apdailininko kursai ir įgyta , galima sakyti, dizainerio specialybė.

Dirbdama Varnių bibliotekoje, Zita nė nepajuto, kaip neišvaizdi jos žemaitiška šimtametė trobelė pavirto išvaizdžiu ir solidžiu, visus urbanistinius reikalavimus atitinkančiu statiniu. Ir visa tai – šeimyninės rangos būdu: vakarais po darbo, laisvadieniais.

Bene didžiausią palaimą ir gerąją energiją Zita sugeneruoja keliaudama. Yra aplankiusi Italiją, Kroatiją, Švediją, Latviją ,Čekiją bei Jungtinę Karalystę. Per turizmą pamėgo ir fotografiją bei poeziją. Egzotiški reginiai kelionėse duoda impulsą smulkiems rankdarbiams ir kūrybai . Svajoja išleisti savo eilėraščių rinktinę.

Ne paskutinėje vietoje Zitos gyvenime yra ir meno saviveikla.Ji yra ne vien varniškių aukštai vertinamo Kultūros centro moterų choro studijos „Tėkmė" daininkė, aktyvi miesto renginių dalyvė., litertų būrelio „Lyra" narė.

Tokia ji – gimtinės grožio apžavėta , Zita Macienė – devynių amatų meistrė ir „riktinga" žemaitė.

Stanislovas GENUTIS.

Autor. nuotraukoje: Zita Macienė.

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje