Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2015 » "Palieku bibliotekai..."

"Palieku bibliotekai..."

Julius Norkevičius su anūku Dovydu Bladžiumi

Kraštietis veža knygas iš Vilniaus į Telšius, paprastai traukiniu. Atnešti jas į biblioteką kartais padeda jo anūkas. Tai matematikos mokytojas Žemaitijoje, vėliau tris dešimtmečius dirbęs pedagoginės spaudos baruose, ne vienos knygos autorius, pastarąjį dešimtmetį skyręs mokslui populiarinti Gedimino technikos universiteto „Inžinerijos" laikraščio redakcijoje. Telšiškiams labiausiai žinomas iš kraštotyrinių ir kitokių publikacijų vietos spaudoje. Tai Julius Norkevičius.

Pavadinu jį knygnešiu.... Neprieštarauja. Per 2006, 2009, 2011, 2015 metus bibliotekos bičiulis padovanojo 64 knygas. Grožiniai, istoriniai, biografiniai, kraštotyros ir kiti

leidiniai beveik nauji, senesnių metų priskirtini prie retesnių. Nemažai jų – bus vieninteliai egzemplioriai bibliotekos fonduose. Dėmesį patraukia tai, kad dalis knygų yra „Gairių" leidyklos leidiniai.

Dedikacijos atskleidžia, kodėl jam rūpi telšiškis skaitytojas: „...kad ir mano kraštiečiai galėtų pažinti savo kraštą.../... ką perskaičiau, siūlau ir kitiems paskaityti... / ... gal ši knyga paskatins ne vieną mano kraštietį parašyti romaną apie savo gyvenimą...". Paliko bibliotekai autorių dovanotas Juliui Norkevičiui knygas su autografais, įrašais: „... mieliausiam ir ištikimiausiam mano draugui" (Juozas Elekštis), „ ... ačiū už kūrybinių vilčių palaikymą ir begalinį nuoširdumą" (Janina Semaškaitė), „... su geriausiais sveikinimais gražios knygos „Dienos, kurių neskaičiavo..." išleidimo proga ir palinkėjimais, kad ji nebūtų paskutinė" (Povilas Lapeikis).

Mūsų skaitytojai turi galimybę paskaityti ir kitas kraštiečio išleistas knygas. Tai „Sutiktieji mano kelyje" ( 2007), „Mintimis per gyvenimo stotis" (2004 ). Savo 80-ties metų jubiliejų 2012 metais pažymėjo atsiminimų knyga „Telšių mokytojų seminarija : istorija, žmonės, likimai, 1922-1957". Julius Norkevičius - ne vieno leidinio bendraautorius. Kartu su A. Naku išleistuose monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui atminti skirtuose „Bičiulystės puslapiuose" Juliaus Norkevičiaus įrašytas palinkėjimas kiekvieno gyvenime – kuo daugiau gražių prisiminimų, kurie lietųsi bičiulystės puslapiais.

Dovanotos knygos išskirtinės: su ekslibrisais, dedikacijomis, viena kita su asmeninės bibliotekos ovaliu antspaudu, keturkampiu – inventoriniam ar eilės numeriui įrašyti. Todėl suformuota atskira Juliaus Norkevičiaus bibliotekos knygų kolekcija ir saugoma bibliotekos Kraštotyros fonde. Atsiprašome mielo kraštiečio ir skaitytojo, kad dėl užsitęsusių bibliotekos atnaujinimo darbų, dirbdami labai ankštose patalpose, negalėjome organizuoti šių leidinių parodos. Šiemet, apsilankęs su vertingomis knygomis, žemaitis iš Telšių pataikė į „Knygų Kalėdas", kai bibliotekų bičiuliai dovanoja joms knygas. Bibliotekos darbuotojų ir skaitytojų vardu tariame nuoširdų AČIŪ ir džiugių švenčių laukime linkime visiems „prisiminti, kad kiekviena diena gali būti prasminga" (iš Juliaus Norkevičiaus įrašo dovanotoje knygoje). Žvilgtelėti ir pasiskolinti skaityti namuose minėtas knygas galite bibliotekos Abonemento lentynoje.

Julita Švėgždavičienė

 

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje