Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2011 » 2011 12 19 Adventinė Padėkos popietė Varnių bibliotekoje

2011 12 19 Adventinė Padėkos popietė Varnių bibliotekoje


  Telšių K.Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių filialo darbuotojos surengė „Padėkos kavutę“ aktyviausiems knygų skaitytojams ir įvairiausių edukacinių projektų dalyviams ,bibliotekos rėmėjams.

Sueigos dalyviai prisiminė įspūdingiausius praėjusių metų renginius: susitikimus su žymiais žmonėmis, skaitytojų sueigas ir konferencijas, knygų pristatymus, poezijos skaitymus, parodas ir kt.
Dėkodama bibliotekos aktyvistams už paramą visuomenės švietime ir estetiniame auklėjime, vyr.bibliotekininkė Vida Krenciuvienė pasidžiaugė Varnių literatais ir poezijos mylėtojais. Pasak jos, literatų būrelio „Lyra“ rašytojai ir poetai aktyviau turėtų „skverbtis“ į seniūnijoje organizuojamus renginius, drąsiau propaguoti rašytinio žodžio grožį ir prasmę, skatinti pradedančiųjų meilę poezijai ir kūrybai.

 Pabrėždama esamojo laikmečio svarbą ir adventinį susikaupimą, mokytoja Leokadija Jokubauskienė nostalgiškai prisiminė savo vaikystės Kūčių vakarienes ir Šv. Kalėdų džiaugsmus, paskaitė savo kūrybos naujausius eilėraščius: “Šventa tyla“, „Žiemos pasaka“, „Vaikystės nostalgija“ ir kitus.

Visų širdis suvirpino buvusios pedagogės Gendvikos Čiužienės pasakojimas apie tai, kaip jos mama, iškepusi duoną, karštus kepalėlius dėdavo į vaikų loveles ,kad sušildytų šaltų ir ilgų adventinių vakarų patalėlį...Nemažiau jaudinantis buvo Gendvikos prisiminimas apie svarbiausią pirkinį iš pirmosios jaunos mokytojos algos – tai buvęs...gaublys.“Taip norėjosi savo rankose laikyti tą mažytį mūsų Žemės kamuolėlį!”, - džiaugiasi moteris.

Ne svečias bibliotekoje yra ir Valerija Vasiliauskienė. Ji taip pat prisiminė vaikystės Kalėdas, kaip beveik pusiaunaktyje išeidavo bažnyčion, kad suspėtų į „Bernelių mišias“, kokia gardi būdavo „cybulynė“, kaip visa gryčia kvepėdavo ne visai baltais pyragais...

Danutė Šeržentienė , apart to , kad daug rašo, aktyviai dalyvauja seniūnijos ir parapijos renginiuose, mėgsta turizmą. Ji pasidalijo įspūdžiais iš kelionių į Lurdą Prancūzijoje, pasakojo apie stebuklingas Austrijos , Vokietijos bei Lenkijos bažnyčias.

„Aukštybių, Viešpatie!“ - žodžius ir melodiją sukūrė pati Danutė – tą nuostabią kalėdinę giesmę sugiedojome visi kartu.

Elena Knystautienė vaišino pačios pagamintu obuoliniu sūriu,užminė mįsles. Danutė Skirmontaitė apetitą žadino dzūkiškų „bandų“ kepimo ypatumais.

Bibliotekos darbuotojos Elena Dauskurtienė ir Zita Macienė priminė ,jog bibliotekoje veikia nuolatinės teminės knygų bei albumų parodos. Naujausias ir visų susidomėjimą keliantis – tai Algimanto Purtoko surinktas ir įrištas Varnių senolių bendruomenės savotiškas kūrybos almanachas, pavadintas „Pro adarus gyvenimo vartus“. Šis kūrinys atiduotas leidyklai ir netrukus išvysime knygos pavidale.

Popietės dalyviai prisiminė ir kitus bibliotekos aktyvistus.Tai – Elena Gedminienė, Rita Galkontienė, Julija Gumuliauskienė, Senolių bendruomenės pirmininkė Danutė Šarpnickienė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė Irena Nevidomskienė, Kaimo rašytojų sąjungos narys Virginijus Bielskis ir kiti.

Iki prasmingų susitikimų Naujaisiais 2012 – taisiais metais!

Stanislovas Genutis – literatų būrelio “Lyra” pirmininkas

 
Savanoris bibliotekoje