Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » ... » 2014 » Virginijos Paplauskienė dovanoti leidiniai

Virginijos Paplauskienė dovanoti leidiniai

Muziejininkė Virginija Paplauskienė

2014 m. liepos pabaigoje rinkdama medžiagą apie išeivijos poetus Telšiuose lankėsi Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė. Ją lydėjusi mūsų poetė Elena Šidlauskienė rūpinosi kaip perduoti bibliotekai dovanojamus leidinius. Tuo metu tinkama vieta susitikti tapo mokytojos Stanislavos Kochanauskaitės butas.

Parašyti remiantis įdomia archyvine medžiaga, solidžiai išleisti, Amerikos ir Lietuvos mecenatų remiami trys leidiniai apie poetę Liūnę Sutemą –( „Liūnė Sutema: Gyvenimo ir kūrybos keliais", autorė Virginija Paplauskienė, 2009), vieną žymiausių išeivijos rašytojų Algirdą Landsbergį ( „Archyvai. Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę", autorė Virginija Papalauskienė, 2014) bei reto leidinio – Maironio „Pavasario balsų" V leidimo maketo fotografinis leidinys praturtins Telšių viešosios bibliotekos fondus.

 Įdomu, kad mažeikiškė poetė Zinaida Nagytė-Katiliškienė JAV gyveno ir be paso, ir be pilietybės. Liūnė Sutema niekada neturėjo ir niekada nepriėmė JAV pilietybės. Ji save laikė Mažeikių rajono Buknaičių kaimo piliete.

Tačiau ir neturėdama JAV pilietybės, ji galėjo dirbti, turėjo socialines garantijas. Į Mažeikius atvykusi ir knygą apie Liūnę Sutemą pristačiusi muziejininkė Virginija Paplauskienė pastebėjo, kad mažeikiškiams pavyko įgyvendinti neišsipildžiusią sesers ir brolio svajonę – jų eilėraščiai suskambo kartu. Poetę V. Paplauskienė pažino apie 20 metų, maždaug kas savaitę kalbėdavosi telefonu. Tuomet su Liūne Sutema bendraujanti V. Paplauskienė prasitarė, jog labai myli Žemaitijos poetus. Visos Telšių viešajai bibliotekai padovanotos knygos dedikuotos „Didžiai gerbiamiems Žemaičiams..."

Knygos apie Algirdą Landsbergį anotacijoje rašoma, jog šiame leidinyje pirmą kartą pristatomas vienas žymiausių išeivių rašytojų, dramaturgas, literatūros kritiko, „Laisvosios Europos" radijo žurnalisto, visuomenės bei kultūros veikėjo, Tarptautinio „PEN" klubo lietuvių skyriaus išeivijoje ilgamečio pirmininko ir vicepirmininko, humanitarinių mokslų profesoriaus, rašiusio lietuvių bei anglų kalbomis, Algirdo Landsbergio (1924–2004) rinkinys, saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje".

Maironio „Pavasario balsų" padėkos žodyje leidinio rengėja Virginija Paplauskienė pirmiausia dėkoja Nežinomam asmeniui, išgelbėjusiam nuo pražūties ir išvežusiam Jono Mačiulio-Maironio rankraščius iš Lietuvos, bei tėvams pranciškonams, daugiau kaip 50 metų juos saugojusiems Jungtinėse Amerikos Valstijose. Knygoje aptariama „Pavasario balsų" parengimo raida, aptarti penktosios ir šeštosios laidos knygos maketai, trumpai apžvelgtas J. Mačiulio, plataus intelektualinio akiračio asmenybės, gyvenimo kelias: studijos bei profesoriavimas Sankt Peterburgo akademijoje, rektoriaus darbas Kauno Kunigų seminarijoje, išryškinta idėjinė bei estetinė kūrėjo programa, priminta labdaringa bei globėjiška veikla. Toks leidinys publikuojamas pirmą kartą. Maironio kūrybos vyksmą atskleidžiančioje knygoje panaudotos nuotraukos iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų.

Leidinių autorė Virginija Paplauskienė labai aktyviai formuoja lietuvių išeivių rašytojų rinkinius. Tuo tikslu ji yra buvusi JAV kelis kartus. Į JAV važiuoja pagal LR Kultūros ministerijos programas arba kviečiama pačių rašytojų, kad atrinktų iš jų archyvų medžiagą į Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondus. Ji yra apdovanota „Draugo" (JAV) savaitraščio prelato Juozo Prunskaus premija. Jai suteiktas 2006 Metų muziejininko vardas suteiktas.

Parengė Julita Švėgždavičienė

Nuotraukos

 
Savanoris bibliotekoje