Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Taisyklės » Tarpbibliotekinis abonementas

Naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

 • Tarpbibliotekinis abonementas (toliau TBA) yra tokia bibliotekų bendravimo forma, kai viena biblioteka skolina dokumentus arba pateikia jų kopijas kitai bibliotekai.
 • TBA sistema funkcionuoja neatsižvelgiant į žinybinį teritorinį bibliotekų priklausomumą ir skirta tenkinti informacijos poreikius.
 • Naudojimosi TBA tvarką nustato Lietuvos standartas LST 1304:1993.
 • TBA sistemos darbą organizuoja ir koordinuoja respublikiniai, apskričių, miestų ir rajonų TBA centrai.

II. Naudojimosi TBA tvarka

 • TBA gali naudotis visi Bibliotekos skaitytojai, Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių bibliotekos.
 • Teisę naudotis TBA suteikia:
  • Bibliotekos skaitytojams – skaitytojo pažymėjimas;
  • bibliotekoms – TBA sutartis.
 • Iš skaitytojo priimamas užsakymas ir per TBA gaunamas dokumentas ar jo kopija.
 • Užsakymai priimami iš kitų bibliotekų ir joms skolinami dokumentai arba jų kopijos.
 • TBA paslaugos dalinai mokamos. Skaitytojas moka už pašto išlaidas pagal galiojančius pašto siuntų ir paslaugų tarifus ir už kopijas pagal nurodytus įkainius.
 • Biblioteka dokumentus skolina vienam mėnesiui. Konkretų skolinimo terminą lemia dokumento paklausa ir turimas egzempliorių kiekis.
 • Biblioteka neskolina:
  • retų ir vertingų leidinių;
  • laikraščių ir žurnalų komplektų;
  • enciklopedijų, žodynų, žinynų;
  • vienintelių dokumentų egzempliorių.

III. Skaitytojų teisės ir atsakomybė

 • Skaitytojas turi teisę:
  • gauti pageidaujamą dokumentą iš kitų bibliotekų;
  • gautu dokumentu naudotis iki nurodyto grąžinimo termino Bibliotekos skaityklose;
  • gauti pageidaujamo dokumento kopijas, kurios, apmokėjus kopijavimo paslaugas, tampa skaitytojo nuosavybe.
 • Skaitytojo atsakomybė:
  • už pamestą ar sugadintą leidinį atsiskaitoma pagal jį skolinusios bibliotekos reikalavimus;
  • apmokėti persiuntimo išlaidas;
  • skaitytojas, nesilaikantis TBA taisyklių, Bibliotekos direktoriaus įsakymu praranda teisę naudotis TBA.
 
Savanoris bibliotekoje